Termografi

Termografi

Vi utför eltermografi med av SBSC certifierad termograför.

TERMOGRAFERING

TERMOGRAFERING

Termografering är en metod där man med infraröd (IR) teknik mäter värmestrålning och utläser temperaturdifferenser. Syftet med El-termografering är att identifiera komponenter i elektrisk utrustning som uppvisar tecken på varmgång. Genom att hitta dessa i god tid kan brand och driftstopp förebyggas.

Kontakt

Lennart Larsson

Telefon: 070-913 22 21
E-mail: lennart@sthlmstallverk.se

Vill ni veta mer om oss?

Ring oss på +46 (0) 8 732 49 67