Montage

STÄLLVERKSMONTAGE

Montage av elkraftsanläggningar

MONTAGE

MONTAGE

Vi utför montage av elkraftsanläggningar oavsett spänningsnivå. Vi har lång erfarenhet från montage av ställverk för tex industrin, omriktarstationer för tågdrift liksom kraftstationer för eldistribution. Vi gör även platsanpassade om och tillbyggnader i befintliga anläggningar.

ENTREPENADER

ENTREPENADER

Vi åtar oss hela entreprenader, från inköp av material till färdigt montage. Vi hyr också ut montageledning, projektledare eller montörer till andra projekt där extra bemanning behövs.

FABRIKATOBEROENDE

FABRIKATOBEROENDE

Stockholms Ställverksservice jobbar med alla typer och fabrikat av hög & lågspänningsställverk, nätstationer, transformatorer mm. Allt beroende på kundens önskemål.

KABELARBETEN

De flesta typer av kabelarbeten

MONTERING

MONTERING

Vi har rätt kompetens och utrustning för att åta oss de flesta typer av kabelarbeten. Vi arbetar åt kabeltillverkare, kraftindustri, nätägare samt bygg & anläggningsföretag med installationer av kabel & tillbehör 0.4 - 130 kV. Inom järnväg & tunnelbana utför vi kabelarbeten till bland annat kontaktledning, strömskenor & omformarstationer.

GRÄNSÖVERSKRIDANDE

GRÄNSÖVERSKRIDANDE

Våra montörer är certifierade på ändavslut & skarvar av olika typer från ett flertal tillverkare och utför arbeten över hela världen. Utbildning på nya tillbehör sker fortlöpande liksom Heta Arbeten, Skyliftutbildning mm. Vi har också ett brett nät av externa resurser för större arbeten.

MÄTNING

MÄTNING

Vi har utrustning för kabelurskiljning samt mantelprov upp tom 10 kV. Tillsammans med samarbetspartners utför vi även kabeldiagnostik som kontrollerar konditionen på högspänningskablage. Ett effektivt ingrepp som tex talar om när en kabel bör bytas ut.

Kontakt

Robert Kahn

Telefon: 070-913 22 24
E-mail: robert@sthlmstallverk.se

Vill ni veta mer om oss?

Ring oss på +46 (0) 8 732 49 67