Våra tjänster

Ett urval

Stockholm Ställverksservice

Vi utför drift och underhåll av ställverk

Stockholms Ställverksservice har funnits som företag sedan 1992 och alla inom företaget har lång erfarenhet av avancerat arbete med ställverksutrustning. Tillsammans med vårt nätverk av kvalificerade samarbetspartners, är vi en komplett elpartner, som tar hand om allt som har med spänning att göra. Kontor och förråd är beläget i Saltsjö-Boo, 10 minuter från Stockholms City. Våra kunder återfinns främst inom kraftindustri, eldistribution, offentlig förvaltning, fastighetsägare, byggföretag, järnvägsindustri mfl. över hela Sverige.

Service

Elkraftsutrustning

Elkraftsutrustning

Vi utför förebyggande undehåll av elkraftsutrustning. Våra servicetekniker har lång erfarenhet och kunskap om olika typer av anläggningar och apparater oavsett fabrikat. Vi har också ett brett kontaktnät för att kunna få fram reservdelar till äldre apparater.

RESERVKRAFT

RESERVKRAFT

Genom våra samarbetspartners kan vi dessutom erbjuda service på reservkraft, UPS:er och kylanläggningar.

TILLSTÅNDSKONTROLL

TILLSTÅNDSKONTROLL

Vi har modern utrustning för att utföra tex tillståndskontroller på brytare & lastfrånskiljare, kapacitetsprov på batterier, reläprovning mm. Efter genomgång får du protokoll och förslag på vad som bör åtgärdas.

DRIFTLEDNING

Högspänningsställverk

Högspänningsställverk

Vi åtar oss gärna driftledning av ert högspänningsställverk. Det innefattar bl a regelbunden kontroll och felsökning av ställverket, vilket är ett krav från myndigheterna.

TERMOGRAFERING

TERMOGRAFERING

Vi utför termografering, dvs värmefotografering med av DNV samt Svenska Brandskyddsföreningen (SBF) certifierad personal. Undvik driftstörningar & stora kostnader, förutse och förhindra felen i tid genom termografering.

JOUR

JOUR

Beroende på dina behov och önskningar skräddarsyr vi ett service- och eldriftsavtal, om du inte väljer ett redan färdigt standardavtal. I ett driftledningsavtal ingår jour där vi finns tillgängliga dygnet runt med en garanterad inställelsetid, året om.

Vill ni veta mer om oss?

Ring oss på +46 (0) 8 732 49 67