Service

Service

Förebyggande undehåll av elkraftsutrustning

SERVICE

SERVICE

Vi utför förebyggande undehåll av elkraftsutrustning. Våra servicetekniker har lång erfarenhet och kunskap om olika typer av anläggningar och apparater oavsett fabrikat. Vi har också ett brett kontaktnät för att kunna få fram reservdelar till äldre apparater.

TILLSTÅNDSKONTROLL

TILLSTÅNDSKONTROLL

Vi har modern utrustning för att utföra tex tillståndskontroller på brytare & lastfrånskiljare, kapacitetsprov på batterier, reläprovning mm. Efter genomgång får du protokoll och förslag på vad som bör åtgärdas.

RESERVKRAFT

RESERVKRAFT

Genom våra samarbetspartners kan vi dessutom erbjuda service på reservkraft och UPS:er.

ELKVALITE

Vi gör effekt och nätanalyser, som är en god hjälp när det gäller att hitta den rätta tekniska lösningen.

Kontakt

Robert Kahn

Telefon: 070-913 22 24
E-mail: robert@sthlmstallverk.se

Vill ni veta mer om oss?

Ring oss på +46 (0) 8 732 49 67